500nm

Start   19 września 2021 o godz. 12:00

Archiwum: luty 2022

Ważna informacja

18 lutego 2022

Szanowni Zawodnicy i Miłośnicy Bitwy o Gotland,

W trosce o kontynuację tych niesamowitych regat zwrócono się z propozycją przejęcia ich organizacji przez Klub Żeglarzy Samotników. Klub ten, o niemal 50-letniej historii zrzesza morskich żeglarzy samotników, w tym wielu uczestników Bitwy o Gotland. KŻS jest już od pierwszej edycji Partnerem Honorowym i promotorem Bitwy o Gotland, jest także kontynuatorem organizacji równie znanych i renomowanych Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza.
Klub wstępnie zaaprobował możliwość przejęcia organizacji Bitwy o Gotland, a także praw do używania znaku i nazwy Regat zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP.  W pragnieniu utrzymania wysokiego poziomu Regat i mając świadomość bardzo dużego wyzwania organizacyjnego, KŻS wyraża opinię, że niezbędna będzie roczna przerwa, po której Bitwa będzie mogła być kontynuowana i dalej rozwijana.

Kolejne informacje będziemy Wam przekazywać na bieżąco.