500nm

Start   13 września 2020 o godz. 12:00

Regulamin Sklepu

 1. Prowadzącym Sklep (właścicielem, sprzedawcą) jest:

  Maristo Sp. z o.o.
  Grunwaldzka 6
  84-230 Rumia

  NIP: 9581670042

  Telefon: +48 785 110 785,
  e-mail: sklep@maristo.pl

  zwany dalej Firma.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych.
 5. Firma zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów Sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

  1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
   • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
   • dostęp do sieci Internet
   • adres poczty email
  1. Firma zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często mają domyślnie ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  2. Firma informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 1. Realizacja zamówień

  1. W okresie kiedy uruchomione są zgłoszenia do regat sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia (zgłoszenia do regat) o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 
  2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Klient składa zamówienie poprzez: 
  4. formularz zgłoszenia do regat dostępny na stronie www.bitwaogotland.pl.
  5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  6. Potwierdzenie zamówienia (zgłoszenia) przesyłane do Klienta zawiera:
  7. dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  8. wysokość wpisowego do regat oraz dane dotyczące płatności wpisowego do regat,

 2. Forma płatności

  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty wpisowego do regat tytułem złożonego zamówienia (zgłoszenia do regat) w następujących formach:
   • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
   • przelew na wskazane przez Sklep konto bankowe,
   • płatność BLIK,
   • karta płatnicza,
   • gotówką.

 3. Opłaty

  1. Wysokość wpisowego do regat oraz dodatkowych opłat promocyjnych w przypadku reklam znajdujących się na jachcie zawodnika, podawane są w PLN, zawierają wymagane podatki i opłaty. 

 4. Prawo odstąpienia od umowy

  1. W przypadku rezygnacji Zawodnika (Klienta) ze startu w regatach opłata nie podlega zwrotowi, natomiast dopuszcza się przeniesienie wpłaty na innego zgłoszonego Zawodnika do tej samej edycji regat.

 5. Informacja o procedurze reklamacyjnej

  1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Firmy za niezgodność przedmiotu umowy z opisem przedmiotu umowy na stronie internetowej lub ustaleniami indywidualnymi z Klientem powinna być przekazana w terminie 14 dni od zakończenia przedmiotu umowy, w następujący sposób:
   • mailowo na adres biuro@otss.pl, lub
   • listownie na adres: Krystian Szypka, ul. Królowej Jadwigi 33, 34-300 Żywiec
  2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data i miejsce jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
  3. Firma rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
  4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać zwrotu kosztu przedmiotu umowy. Firma zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
  6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 6. Pozostałe

  1. Klient ma możliwość odczytania, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
  2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Wersja z dnia 31/01/2020